X
Se incarca...

Conditii generale de asigurare

(CGA) valabile incepand cu data de 01.02.2017

AWP P&C SA, Filiala pentru Austria,

Pottendorfer Straße 23-25, 1120 Viena,

Tel.: +43 1 525 03-7, Fax: +43 1 525 03-999

Date bancare

UNICREDIT BANK, Cod SWIFT— BACXROBU, cont: R055 BACX 0000 0005 0977 4000 — RON

Tribunalul comercial Viena;

Anuarul societatilor comerciale FN 100329,

Nr. registrului de prelucrare a datelor: 0465798

Codul de identificare fiscala: ATU 15366609

Autoritatea de supraveghere:Autorité de contrôle prudentiel (ACP), 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09

Date de contact:

Tel./ Fax: +40-21/312.22.36 / 38

E-mail: office.ro@mondial-assistance.at

Website: www.mondial-assistance.ro

Sunt valabile doar acele paragrafe din CGA care se potrivesc pachetelor de asigurare alese. Normele legislative in vigoare sunt cele ale dreptului roman. Locul de jurisdicție este București.

Conditii generale pentru toate ramurile domeniului

I. Evenimentele asigurate

Evenimentele asigurate specificate in ramurile individuale ale domeniilor de asigurare sunt mentionate in mod exhaustiv. Este exclusa o extindere analoga asupra unor evenimente asemanatoare, nespecificate.

II. Intermediarii, respectiv persoanele auxiliare

Niciun intermediar nu este autorizat sa promita o protectie prin asigurare, care face exceptie de la conditiile generale şi complementare de asigurare specificate sau sa intreprinda o evaluare a unei stari de fapt, care este angajanta pentru asigurator. Conditiile suplimentare, respectiv exceptiile sunt valabile numai daca acestea sunt stabilite in scris si daca sunt redactate de catre asigurator la nivel de companie.

 • 1. Persoanele asigurate / Excluderile
  • 1.1 Persoanele asigurate sunt persoanele indicate in polita, in masura in care acestea au dovedit in momentul incheierii asigurarii ca au domiciliul stabil in Romania, Elvetia, Liechtenstein sau intr-un stat al Uniunii Europene, de cel putin sase luni.
  • Familie”: in polita pot fi inscrisi nominal maximum 2 adulti si 5 copii minori, independent de gradul de rudenie, ca persoane coasigurate.

   „Familie” pentru polițele anuale: in polita pot fi inscrisi nominal maximum 2 adulti si 5 copii cu varsta maxima 18 ani, indiferent de gradul de rudenie care locuiesc la aceeasi adresa. in cazul parintilor si al copiilor lor biologici, a locui in aceeasi locuinta nu este o conditie prestabilita.

  • 1.2. Nu exista protectie prin asigurare pentru evenimentele care au legatura cu:
   • 1.2.1 imbolnaviri psihice sau boli ale sistemului nervos (cu exceptia primei aparitii a bolii si spitalizare dupa rezervare, respectiv dupa incheierea asigurarii); transplanturi de organe (dializa); HIV+; handicapuri mintale sau corporale;
   • 1.2.2 urmatoarele boli si suferinte existente, aflate in corelatie cu anularea calatoriei, intreruperea calatoriei si cu cheltuielile de calatorie in strainatate, in masura in care acestea au fost tratate in mod stationar si / sau ambulant in cadrul terapiilor din ultimele 12 luni inaintea incheierii asigurarii (asigurarea anuala: inainte de rezervarea calatoriei): imbolnaviri de inima, apoplexie, cancer, diabet (tip 1 + 2), migrena, scleroza multipla, epilepsie.
 • 2. Perioada de asigurare
  • 2.1 Domeniul cheltuielilor care privesc anularea calatoriei
  • Protectia prin asigurare incepe odata cu incheierea contractului de asigurare si se sfarseste odata cu inceperea calatoriei. incheierea asigurarii si plata primei pentru pachetele de asigurare cu protectie in cazul anularii calatoriei trebuie sa se efectueze in ziua rezervarii calatoriei. in cazul in care incheierea asigurarii se face mai tarziu, vor fi asigurate doar acele evenimente care au loc incepand cu a 10-a zi dupa incheierea asigurarii (exceptii: accident, deces, eveniment elementar). Daca incheierea asigurarii are loc intr-un interval de timp mai scurt de 31 zile inaintea calatoriei, protectia de anulare a calatoriei va fi acordata numai daca incheierea asigurarii si rezervarea calatoriei se vor face concomitent.

  • 2.2 In cazul celorlalte ramuri ale domeniului, protectia prin asigurare intra in vigoare numai daca polita de asigurare a fost incheiata si prima a fost platita inaintea inceperii calatoriei si dureaza din momentul inceperii calatoriei, care este cunoscut in momentul incheierii asigurarii, pana in momentul sfarsitului calatoriei, cel mult in functie de perioada de calatorie aleasa conform tarifului. Daca data emiterii politei si inceputul asigurarii sunt identice, protectia prin asigurare incepe la ora 0:00 a zilei urmatoare.
 • 3. Domeniul de valabilitate al asigurarii
 • Asigurarea este valabila in domeniul de valabilitate convenit, in afara Romaniei, respectiv in afara statului de resedinta (in care asiguratul are domiciliul) / exceptie: asigurarea pentru bagaje este valabila si in Romania, in afara domiciliului si a locului de munca permanent.

 • 4. Suma asigurata
 • Suma asigurata a fiecarei ramuri a domeniului delimiteaza toate serviciile pentru evenimentele asigurate care au loc pe parcursul perioadei de asigurare. in cazul in care protectia prin asigurare este valabila pentru mai multe calatorii, suma asigurata respectiva reprezinta acoperirea maxima pentru toate daunele care se creeaza pe parcursul perioadei de asigurare (exceptie: asigurarea anuala) in cadrul unei ramuri a domeniului (anularea calatoriei, bagajele de calatorie, cheltuielile de sanatate, etc.).

 • 5. Pretentiile fata de terti
 • Toate serviciile de asigurare sunt subsidiare, acest lucru insemnand ca ele vor fi prestate numai in masura in care nu se pot obtine compensatii (despagubiri) din alte asigurari (de exemplu asigurari private, asigurari sociale).

 • 6. Evenimentele neasigurate
 • Pe Ianga excluderile generale de la protectia prin asigurare specificate mai jos, sunt valabile in mod suplimentar, pentru fiecare ramura a domeniului, si alte excluderi speciale.

  • 6.1. Protectia prin asigurare nu exista in cazul evenimentelor:
   • 6.1.1 care sunt pricinuite premeditat sau din culpa grava de catre persoana asigurata;
   • 6.1.2 care au legatura directa sau indirecta cu actiuni de revolta, razboaie, acte teroriste de orice fel;
   • 6.1.3 care sunt provocate de greve;
   • 6.1.4 care sunt provocate de actele de violenta, ce se afla in corelatie cu adunari sau manifestatii (demonstratii) publice, in masura in care persoana asigurata participa activ la acestea;
   • 6.1.5 care sunt declansate ca urmare a sinuciderii sau tentativei de sinucidere a persoanei asigurate sau a membrilor familiei acesteia;
   • 6.1.6 care sunt provocate ca urmare a dispozitiilor autoritatilor publice;
   • 6.1.7 care sunt cauzate in mod direct sau indirect ca urmare a influentei radiatiilor ionizante, in sensul legii referitoare la protectia impotriva radiatiilor in varianta valabila la momentul respectiv sau care sunt cauzate de energia nucleara;
   • 6.1.8 in care persoana asigurata sufera leziuni ca urmare a consumului de alcool, stupefiante sau medicamente, respectiv in cazul intreruperii sau renuntarii la o terapie prescrisa;
   • 6.1.9 care intervin in cadrul concursurilor sportive motorizate (raliuri) si in cadrul antrenamentelor necesare acestor sporturi;
   • 6.1.10 care au intervenit sau care erau de asteptat inca din momentul incheierii asigurarii, respectiv al rezervarii sau inceperii calatoriei. Acest lucru este valabil si in cazul bolilor (suferintelor) survenite inainte de incheierea contractului;
   • 6.1.11 care intervin ca urmare a epidemiilor si epidemiilor generalizate;
   • 6.1.12 in care persoana asigurata incepe calatoria in ciuda avertismentelor din partea Ministerului de Externe, aceasta nefiind intrerupta (oprita) imediat;
   • 6.1.13 care sunt cauzate direct sau indirect de catastrofe naturale, fenomene seismice sau intemperii.
  • 6.2 Pierderile suvenirurilor achizitionate in concedii nu se recompenseaza.
 • 7. Comportamentul in cazul daunelor
 • Pe Ianga obligatille generale specificate mai jos sunt valabile, in fiecare ramura a domeniului, si alte obligatii speciale. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca persoana asigurata nu respecta urmatoarele obligatii:

  • 7.1 sa mentina paguba la un nivel cat mai redus posibil si sa evite cheltuielile inutile;
  • 7.2 să informeze asigurătorul în mod direct cu privire la paguba respectivă şi să urmeze indicaţiile acestuia;
  • 7.3 sa prezinte si sa demonstreze paguba conform adevarului. Persoana asigurata trebuie sa acorde orice informatie utila si sa permita asiguratorului accesul la facturile si actele justificative originale. Daca este cazul, medicii si / sau spitalele, reprezentantii asigurarilor sociale si a altor organisme implicate, trebuie sa fie autorizate si obligate de catre asigurat sa furnizeze informatiile solicitate de asigurator, in vederea stabilirii cauzei evenimentului si a nivelului de despagubire solicitat;
  • 7.4 sa pastreze in forma corecta si in termenul acordat pretentiile fata de terti si sa cedeze drepturile de plata catre asigurator;
  • 7.5 sa anunte imediat daunele cauzate prin¬¬ infractiuni. Situatia reala se va prezenta in mod exact politiei, care va elibera procesul verbal, indicandu-se totodata proportia daunelor;
  • 7.6 sa predea asiguratorului in original mijloacele doveditoare, ca: procesele-verbale ale politiei, adeverintele ghidului de calatorie, facturile emise de medici si spitale, certificatele de cumparaturi, etc.
 • 8. Centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore
 • In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, persoana asigurata poate solicita ajutor prin centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore, conform conditiilor generale. Centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore va lua deciziile cu privire la alegerea si executarea masurilor de ajutor corespunzatoare.

  Daca centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore nu este instiintata imediat, pretentiile cu privire la plata compensatiei pentru domeniile: intreruperea calatoriei, calatoria speciala de intoarcere, calatoria in strainatate, asigurarea de sanatate, asigurarea contra accidentelor, nu exista.

 • 9. Pierderea pretentiilor referitoare la plata compensatiilor
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca:

  • 9.1 Persoana asigurata face in mod intentionat declaratii false privind evenimentul asigurat, persoana asigurata ascunde circumstante esentiale pentru cazul / cazurile de dauna sau falsifica documentele doveditoare prezentate, chiar daca prin acest lucru nu i-au fost aduse prejudicii asiguratorului.
 • 10. Cand plateste asiguratorul compensatia?
  • 10.1 Daca in legatura cu cazul asigurat au fost intentate anchete sau demersuri judiciare de catre institutiile oficiale, plata compensatiilor nu se va efectua decat dupa ce acestea se vor incheia.
  • 10.2 Dupa obtinerea documentelor necesare pentru stabilirea evenimentului asigurat, a sumei totale a compensatiilor si finalizarea investigatiilor, plata compensatiei devine scadenta dupa 2 saptamani.
 • 11. Confidentialitatea datelor
 • Datele personale ale asiguratului (de asemenea datele personale privind sanatatea) sunt colectate si procesate, daca acest lucru este necesar pentru executarea contractului de asigurare. De asemenea, datele personale privind sanatatea pot fi transmise unui consultant medical, cu conditia ca acest lucru sa fie necesar pentru verificarea obligatiei asiguratorului de a furniza compensatii si cu conditia asigurarii utilizarii adecvate a datelor. Pentru aceleasi mijloace si in aceleasi conditii, pot fi trimise solicitari catre alte companii de asigurari si se poate raspunde la solicitari de la alte companii de asigurari. Asiguratul isi va acorda aprobarea cand va completa si semna respectivul formular de revendicare. Unde este cazul, datele pot fi transmise si unei companii de reasigurari.

 • 12. Retragerea din contract
 • Detinatorul politei se poate retrage din contract, in scris, in termen de 14 zile de la primirea politei de asigurare. Daca durata contractului este mai scurta de 6 luni, nu exista drept de retragere.

  In cazul in care contractul a fost incheiat prin vanzare la distanta, dreptul de retragere exista doar pentru contractele cu o durata mai mare de o luna.

Cheltuieli care privesc anularea calatoriei

 • 1. Cheltuielile asigurate
  • 1.1 Cheltuielile asigurate sunt cheltuielile de anulare din aranjamentul de calatorie (de voiaj) datorate in momentul inceperii evenimentului asigurat. Cheltuielile suplimentare unei anulari ulterioare momentului asigurat nu vor fi restituite.
  • Taxe de rezervare
   • Rezervarea biletelor de avion, la pretul net, taxele de vanzare a biletelor: max. 110 RON (la preturi mai mari de 2 860 RON - max. 10% din valoarea totala).
   • Pentru alte rezervari unde se percep taxe asiguratului: max. 110 RON / persoana, respectiv 220 RON / calatorie, cu conditia ca taxele si tarifele convenite sa apara pe confirmarea rezervarii si sa nu depasesca suma asigurata. Tarife de gestionare a anularilor: max. 110 RON / persoana, respectiv 220 RON / calatorie, cu conditia ca tarifele convenite sa apara pe confirmarea de rezervare si sa fi fost luate in considerare in suma asigurata.
 • 2. Evenimentele asigurate
  • 2.1 Imbolnavirea grava brusca, reactii adverse la vaccinuri (numai in cazul vaccinurilor prescrise inaintea efectuarii calatoriei), vatamarea cauzata de un accident sau decesul persoanei asigurate.
  • O imbolnavire este considerata a fi grava, daca din aceasta rezulta in mod imperios incapacitatea de a calatori si de a munci. Se aplica excluderile specificate la punctul 1.2 din CGA, valabile pentru toate ramurile domeniului.

  • 2.2 O inrautatire a unei suferinte (boli) cronice existente a persoanei asigurate, echivalenta cu cele mentionate la punctul 2.1. Se aplica excluderile specificate la punctul 1.2 din CGA, valabile pentru toate ramurile domeniului.
  • 2.3 Concedierea neasteptata de catre angajator
  • Protectia prin asigurare nu exista in cazul concedierii sau al rezilierii de comun acord a relatiei de serviciu si nici in cazul renuntarii la calatorie din cauza situatiilor exceptionale de serviciu.

  • 2.4 Concentrarea pentru serviciul militar de baza sau pentru serviciul civil in locul serviciului militar.
  • 2.5 Inaintarea actiunii de divort de catre partenerul de casatorie al persoanei asigurate.
  • 2.6 In cazul in care daunele elementare sau furturile prin spargere influenteaza grav proprietatea persoanei asigurate, iar in urma acestor evenimente prezenta persoanei asigurate este indispensabila.
  • 2.7 Nepromovarea unei clase terminale sau a bacalaureatului.
  • 2.8 imbolnavirea grava brusca, vatamarea grava cauzata de un accident sau decesul uneia dintre urmatoarele persoane: sotul/sotia, partenerul de viata (buletin de inscriere in evidenta populatiei de 3 luni), parintii (parintii vitregi, socrii, bunicii), copiii (copiii vitregi, ginerii, nepotii), fratii si surorile, cumnatii, cumnatele sau o alta persoana de risc specificata nominal in polita (poate fi metionata in polita doar o singura persoana de risc. Pentru politele colective, incepand cu 16 persoane, nu mai poate fi adaugata nicio persoana de risc). Pentru persoanele mentionate mai sus sunt valabile excluderile specificate la punctul 1.2. din CGA, care sunt valabile pentru toate ramurile domeniului. inrautatirea unei suferinte (boli) existente in momentul incheierii asigurarii a persoanelor mai sus mentionate precum si nevoia de ingrijire (intretinere), nu constituie un eveniment asigurat.
  • 2.9 in cazul a pana la 7 persoane specificate intr-o polita si asigurate la AWP P&C SA, care au rezervat impreuna o calatorie, este vorba despre un caz asigurat chiar si in situatia in care unul dintre motivele mentionate de la punctul 2.1 pana la punctul 2.9 intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.
 • 3. Evenimentele neasigurate
 • Pe langa excluderile specificate in cadrul CGA pentru toate ramurile domeniului, protectia prin asigurare nu exista:

  • 3.1 daca agentia de turism se retrage din contract;
  • 3.2 in cazul evenimentelor si bolilor conditionate de abuzul de alcool si droguri;
  • 3.3 daca un eveniment sau o suferinta (boala) a intervenit sau era de asteptat inca din momentul incheierii asigurarii sau rezervarii calatoriei;
  • 3.4 in cazul operatiilor planificate sau in perspectiva, termenelor de operatii amanate sau interventiilor medicale;
  • 3.5 daca din cauza intarzierii unui proces de vindecare sau a unei terapii calatoria nu poate fi inceputa;
  • 3.6 in cazul aprobarii unui tratament.
 • 4. Comportamentul in cazul daunelor
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca persoana asigurata nu respecta, pe Ianga obligatiile specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA, si urmatoarele:

  • 4.1 După începutul evenimentului asigurat bazat pe cauze de sănătate, trebuie ca oficiul pentru rezervări (agenţia de turism) şi asigurătorul să fie informaţi în scris, în termen de 48 ore, respectiv 2 zile lucrătoare. Acest lucru este necesar pentru a oferi asiguratorului posibilitatea de a contacta si desemna un medic in vederea evaluarii daunei.
  • 4.2 Persoana asigurata este obligata sa se conformeze fara intarziere deciziei de consultare de catre medicul desemnat de asigurator.
  • 4.3 Asiguratorului i se vor transmite urmatoarele documente:
   • - polita de asigurare;
   • - formularul de dauna completat in intregime;
   • - confirmarea rezervarii din partea organizatorului de calatorii;
   • - factura anularii si rezumatul grafic al anularii din partea organizatorului de calatorii;
   • - documentele medicale detaliate, inclusiv antecedentele medicale ale bolii (de exemplu: fisa pacientului, documentele tratamentelor medicale, constatarile);
   • - certificatul medical din partea unui medic al Casei de Asigurari (adeverinta lipsei de la serviciu pe caz de boala);
   • - pasaportul mama-copil;
   • - certificatul de deces, certificatul de rudenie (de exemplu certificatul de casatorie, certificatul de nastere);
   • - dovada unei coabitari (convietuiri) pe baza unui buletin de inscriere in evidenta populatiei;
   • - cererea de divort / preavizul de concediere / ordinul de concentrare pentru serviciul militar, etc.
   • - informatiile referitoare la scolarizare, diploma de absolvire, diploma de bacalaureat.
   • Pentru neclaritati legate de procedura deschiderii unui dosar de dauna sau documentele solicitate, ne puteti contacta la tel.: 021 312 2236 / 38.

  Intreruperea calatoriei

  • 1. Cheltuielile asigurate
   • 1.1 Cheltuielile pentru serviciile rezervate si nefolosite, dupa plecarea in calatorie si numai daca persoana asigurata revine in tara (de exemplu: hotelul, masina inchiriata, circuitul). Ziua de lucru, respectiv ziua producerii evenimentului asigurat, este considerata ca fiind zi de calatorie sau zi de chirie folosita.
   • 1.2 Eventualele restituiri sau despagubiri (compensari), care se efectueaza direct catre persoana asigurata, vor fi scazute din pretentiile sale catre AWP P&C SA conform punctului 1.1.
   • 1.3 Nu vor fi compensate costurile pentru calatoria de intoarcere, rezervata initial.
  • 2. Evenimentele asigurate
   • 2.1 Evenimentele care pun in pericol siguranta corporala a persoanei asigurate in locul unde aceasta isi efectueaza concediul si din a caror cauza calatoria nu mai poate fi continuata. Sunt, de asemenea, asigurate si evenimentele de la punctul 6.1.7 si 6.1.13 din CGA, daca este pusa in pericol siguranta corporala a persoanei asigurate.
   • 2.2 Evenimentele specificate in capitolul „Cheltuieli care privesc anularea calatoriei" la punctele 2.1, 2.2, 2.7 si 2.9, datorita carora se intrerupe calatoria.
   • in cazul a pana la 7 persoane specificate intr-o polita si asigurate la AWP P&C SA, care au rezervat impreuna o calatorie, este vorba despre un caz asigurat chiar si in situatia in care unul dintre motivele mentionate mai sus intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.
  • 3. Evenimentele neasigurate
   • Sunt valabile excluderile specificate in CGA pentru toate ramurile domeniului, precum si cele specificate in domeniul cheltuielilor care privesc anularea calatoriei.
  • 4. Comportamentul in cazul daunelor
   • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca persoana asigurata nu respecta, pe Ianga obligatiile specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA, si urmatoarele:

   • 4.1 Daca centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore nu este instiintata imediat, pretentiile cu privire la plata compensatiei nu exista.
   • 4.2 Asiguratorului i se vor trimite urmatoarele documente:
    • - polita de asigurare;
    • - confirmarea rezervarii din partea organizatorului de calatorii;
    • - confirmarea intreruperii calatoriei din partea inchirietorului / ghidului de calatorie;
    • - confirmarea organizatorului de calatorii cu privire la serviciile de calatorie, care nu pot fi restituite;
    • - confirmarea medicala (cu numele pacientului, diagnosticul precum si cu datele referitoare la tratament) din partea medicului de la fata locului, care a dispus in scris, intreruperea calatoriei, precum si din partea medicului care a preluat continuarea tratamentului in Romania;
    • - certificatul de deces;
    • - alte certificate oficiale;
    • - certificatul medical din partea unui medic al Casei de Asigurari (adeverinta lipsei de la serviciu in caz de imbolnavire, copia Certificatului de concediu medical).
 • Cheltuielile care privesc calatoria de intoarcere cu regim special
  • 1. Cheltuielile asigurate
  • Sunt asigurate:

   • 1.1 cheltuielile suplimentare care privesc calatoria de intoarcere in cazul in care aceasta se face prematur sau cu intarziere de catre persoana asigurata si de catre membrii insotitori asigurati ai familiei sale (maximum 2 adulti si 5 copii minori) din strainatate spre Romania, in functie de tipul si de calitatea calatoriei rezervate si asigurate, in masura in care calatoria de intoarcere a fost cuprinsa in aranjamentul asigurat;
   • 1.2 cheltuielile de transfer a unei persoane asigurate decedate pe parcursul calatoriei.
  • 2. Evenimentele asigurate
   • 2.1 Evenimentele care pun in pericol siguranta corporala a persoanei asigurate in locul unde aceasta isi efectueaza concediul si din a caror cauza calatoria nu mai poate fi continuata. Sunt, de asemenea, asigurate si evenimentele de la punctul 6.1.7 si 6.1.13 din CGA, daca siguranta corporala a persoanei asigurate se afla in pericol.
   • 2.2 Evenimentele specificate in capitolul „Cheltuieli care privesc anularea calatoriei” la punctele 2.1, 2.2, 2.7 si 2.9.
   • 2.3 In cazul a pana la 7 persoane specificate intr-o polita si asigurate la AWP P&C SA, care au rezervat impreuna o calatorie, este vorba despre un caz asigurat chiar si in situatia in care unul dintre motivele mentionate mai sus intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.
  • 3. Evenimentele neasigurate
  • Sunt valabile excluderile specificate in CGA pentru toate ramurile domeniului, precum si cele specificate in domeniul cheltuielilor care privesc anularea calatoriei.

  • 4. Comportamentul in cazul daunelor
  • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca persoana asigurata nu respecta, pe Ianga obligatiile specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA, si urmatoarele:

   • 4.1 Daca centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore nu este instiintata imediat, pretentiile cu privire la plata compensatiilor nu exista.
   • 4.2 Asiguratorului i se vor trimite urmatoarele documente:
    • - polita de asigurare ;
    • - confirmarea rezervarii din partea organizatorului de calatorii;
    • - confirmarea medicala (cu numele pacientului, diagnosticul, precum si cu datele referitoare la tratament) din partea medicului de la fata locului, care a dispus in scris intreruperea calatoriei, precum si din partea medicului care a preluat continuarea tratamentului in Romania;
    • - certificatul de deces;
    • - alte certificate oficiale;
    • - certificatul medical din partea unui medic al Casei de Asigurari (adeverinta lipsei de la serviciu pe caz de boala);
    • - biletele calatoriei de intoarcere cu regim special, cartea de imbarcare, etc., toate in original.

Asigurarea medicala de sanatate si asigurarea contra accidentelor pentru calatoriile in strainatate

 • 1. Evenimentele asigurate
  • 1.1 In limita sumei maxime asigurate, conform pachetului de asigurare achizitionat, sunt asigurate urmatoarele:
   • - cheltuielile de tratament pentru prima ingrijire (primul ajutor) si pentru combaterea imediata a durerilor (inclusiv camera de decompresie);
   • - transportul bolnavului, respectiv transportul spre casa, cheltuielile de cautare si de salvare (recuperare);
   • - invaliditatea;
   • - transferul in caz de deces, in cazul bolilor acute si accidentelor survenite de persoana asigurata pe parcursul calatoriei in strainatate.
  • 1.2 Daca nu exista o asigurare sociala in Romania sau daca actiunea de prezentare a documentelor de catre persoana asigurata esueaza, se va scadea din suma de restituire pentru cheltuielile de sanatate o participare personala de 20%. In cazul unei prestatii anticipate se va solicita ca aceasta participare personala sa fie restituita.
  • 1.3 Costurile medicale care au legatura cu accidente survenite ca urmare a practicarii sporturilor de iarna sunt preluate exclusiv in cadrul produsului "Asigurarea sporturilor de iarna - Winter Sports"
 • 2. Ce se considera a fi un accident?
 • Se considera a fi un accident, in sensul contractului de asigurare, un eveniment independent de vointa persoanei asigurate, care actioneaza brusc, mecanic, din exterior asupra corpului sau si care are ca urmare vatamarea corporala sau decesul persoanei asigurate. De asemenea, sunt considerate a fi accidente urmatoarele:

  • 2.1 entorsele, fracturile de muschi si de ligamente;
  • 2.2 intoxicatiile sau arsurile, inghitirea sau inhalarea de substante, lichide sau gaze otravitoare sau toxice;
  • 2.3 inecul.
 • 3. Cheltuielile asigurate/platile de compensatii care trebuie efectuate
  • 3.1 In cazul unui accident sau a unei imbolnaviri acute, care survine in strainatate, sunt asigurate cheltuielile necesare pentru medic, pentru transportul bolnavului, pentru internarea in spital si pentru medicamente.
  • 3.2 Cheltuielile pentru transportul medical unic al bolnavului, necesar tratamentului stationar, respectiv ambulant, la cel mai apropiat spital din strainatate si inapoi la locul de cazare.
  • 3.3 Cheltuielile de recuperare, de cautare si de salvare.
  • 3.4 Transportul de urgenta / transportul spre casa
  • 3.4.1 Transportul spre casa in caz de necesitate medicala (inclusiv cu aeroambulanta, daca este necesar).Daca ingrijirea medicala de la fata locului nu este suficienta si daca persoana asigurata este capabila de a fi transportata cu acordul medicului de la fata locului, care a efectuat tratamentul, precum si cu acordul liderului medical al AWP P&C SA, AWP P&C SA preia organizarea si efectuarea transportului spre casa.
  • 3.4.2 Transportul spre casa fara necesitate medicala (excl. aeroambulanta) La dorinta persoanei asigurate sau la dorinta asiguratorului, in cazul unei spitalizari stationare mai lunga de 3 zile, persoana asigurata va fi transportata acasa, in cazul in care capacitatea de calatorie a persoanei respective este confirmata din punct de vedere medical si daca transportul poate fi efectuat fara aeroambulanta.
  • 3.4.3 Transportul acasa se efectueaza spre tara de resedinta a asiguratului. Configuratia concreta a transportului spre casa va fi aleasa de catre asigurator in functie de necesitatea medicala.
  • 3.4.4 In cazul in care persoana asigurata obtine cheltuielile transportului de urgenta, ca si compensatie din partea unei terte parti, sau organizeaza ea insasi transportul, pretentia cu privire la transportul de urgenta si la transportul spre casa nu exista. Daca va fi totusi efectuat un transport, persoana asigurata va ceda catre AWP P&C SA toate pretentiile fata de alti asiguratori.
  • 3.5 Cheltuielile suplimentare pentru deplasarea unui membru al familiei
  • in cazul unei spitalizari mai lungi de 5 zile, AWP P&C SA preia la dorinta persoanei asigurate, cheltuielile calatoriei tur-retur (cu exceptia cheltuielilor de cazare) ale unei persoane apropiate persoanei asigurate care se deplaseaza la locul spitalizarii sau cheltuielile de cazare, respectiv de modificare a unei rezervari (in functie de tipul si calitatea calatoriei rezervate si asigurate), ale unei persoane asigurate insotitoare, in cazul unei calatorii de intoarcere efectuate cu o intarziere de pana la o saptamana. Cheltuielile pentru aceste servicii sunt preluate doar in conditiile in care acestea sunt organizate de catre AWP P&C SA.

  • 3.6 Dupa repatrierea cu aeroambulanta (pct.3.4), asiguratului i se acorda posibilitatea sa renunte la pretentiile incluse la capitolul „Intreruperea calatoriei” si sa repete cererea de calatorie sub forma de un voucher de calatorie pana la valoarea pachetului rezervat inainte de a calatori (suma maxima asigurata este mentionata in descrierea produselor ce include acest voucher).
 • 4.Invaliditatea si decesul in urma unui accident
  • 4.a. Invaliditate
  • In cazul invaliditatii se restituie compensatia calculata conform principiilor de mai jos, daca vatamarea sanatatii persoanei asigurate persista dupa un an de la accident. Compensatia se calculeaza conform gradului de invaliditate si sumei asigurate convenite. Totalul serviciilor de asigurare pentru mai multe parti ale corpului sau pentru mai multe organe este limitat cu suma asigurata.

  • 4.a.1. Grade de invaliditate in cazul pierderii complete sau in cazul incapacitatii complete de folosire
   • - bratul incepand de la articulatia scapulo-humerala a umarului70%
   • - bratul pana deasupra articulatiei cotului 65%
   • - bratul dedesubtul articulatiei cotului sau unei maini 60%
   • - degetul mare 20%
   • - degetul aratator 10%
   • - alt deget al mainii 5%
   • - piciorul pana deasupra mijlocului coapsei 70%
   • - piciorul pana la mijlocul coapsei 60%
   • - piciorul pana la mijlocul gambei 50%
   • - degetul mare al piciorului 5%
   • - alt deget al piciorului 2%
   • - pierderea vederii la un ochi 30%
   • - pierderea vederii ambilor ochi 100%
   • - in masura in care puterea vizuala a celuilalt ochi s-a pierdut deja - inaintea inceperii cazului asigurat 60%
   • - pierderea auzului unei urechi 15%
   • - pierderea auzului ambelor urechi 60%
   • - in masura in care auzul celeilalte urechi s-a pierdut deja inaintea inceperii cazului asigurat 30%
   • - pierderea simtului gustului 5%
   • -pierderea simtului olfactiv 5%
  • 4.a.2. in cazul pierderii partiale sau in cazul incapacitatii partiale de folosire va fi luat in considerare un grad de invaliditate redus in mod corespunzator.
  • 4.a.3. in cazurile nespecificate mai sus, stabilirea gradului de invaliditate se va face cu sprijinul procentelor de mai sus.
  • 4.a.4. O agravare a consecintelor accidentului ca urmare a deficientelor corporale existente inaintea incheierii contractului nu da dreptul la o valoare mai mare a compensatiei pentru invaliditate.
  • Daca bolile si infirmitatile existente deja inaintea accidentului au influentat consecintele accidentului, valoarea compensatiei pentru invaliditate va fi redusa corespunzator gradului bolii sau a infirmitatii respective.

  • 4.b. Decesul
  • 4.b.1. Daca persoana asigurata decedeaza ca urmare a unuia dintre accidentele specificate mai sus sau in decurs de cinci ani de la accident din cauza consecintelor acestuia, asiguratorul va compensa suma de deces convenita. in cazul lipsei unei alte dispozitii scrise a persoanei asigurate, plata sumei de deces se efectueaza catre mostenitorii legali dupa prezentarea unui act care confirma dreptul de primire (certificat de predare a mostenirii, certificat de atribuire a succesiunii). Din compensatia pentru cazul de deces se vor scade platile efectuate pentru invaliditatea permanenta datorata aceluiasi eveniment.
  • 4.b.2. Daca decesul conditionat de accident survine in decurs de un an de la accident, pretentia cu privire la plata compensatiei pentru cazul de invaliditate nu exista.
  • 4.b.3. Daca persoana asigurata decedeaza in urma unei cauze straine de accident si daca a existat deja pretentia cu privire la plata compensatiei in caz de invaliditate, aceasta compensatie va fi platita in functie de gradul de invaliditate stabilit pe baza ultimelor constatari medicale.
 • 5. Cand plateste asiguratorul compensatia pentru invaliditate permanenta?
 • Indata ce asiguratorului i-au parvenit documentele necesare pentru certificarea evolutiei accidentului si a consecintelor acestuia, precum si documentele referitoare la incheierea tratamentului necesar pentru aprecierea invaliditatii, asiguratorul este obligat sa declare in termen de trei luni, daca persoanei asigurate i se recunoaste vreo pretentie de compensatie precum si valoarea acesteia.

 • 6. Durata asigurarii
 • In situatia in care ca urmare a consecintelor accidentului sau imbolnavirii in strainatate persoana asigurata se afia in incapacitatea de a fi transportata acasa, obligatia de plata a compensatiei inceteaza la 2 luni dupa survenirea evenimentului asigurat.

 • 7. Cum se calculeaza compensatia asiguratorului, daca cheltuielile de insanatosire sunt asigurate altundeva?
 • Daca pentru cheltuielile de insanatosire (sanatate) exista mai multe asigurari la societati concesionate, aceste cheltuieli vor fi compensate numai o singura data.

 • 8. Evenimentele neasigurate
 • Pe langa excluderile specificate in cadrul CGA pentru toate ramurile domeniului, protectia prin asigurare nu exista pentru:

  • 8.1 tratamentele de sanatate si celelalte masuri prescrise medical, care constituie prilej de calatorie, respectiv a caror necesitate a fost cunoscuta sau era de asteptat inaintea incheierii asigurarii sau inceperii calatoriei;
  • 8.2 folosirea modalitatilor de insanatosire locale (de exemplu cure);
  • 8.3 curele de suplete (slabire) sau de infrumusetare;
  • 8.4 evenimentele datorate starilor de oboseala sau extenuare;
  • 8.5 sarcinile, nasterile, intreruperile de sarcina sau tratamentele ca urmare a masurilor contraceptive;
  • 8.6 tratamentele dentare conservante sau pe baza de proteza respectiv tratamentele, care nu servesc primei ingrijiri (primului ajutor) pentru combaterea imediata a durerilor;
  • 8.7 mijloacele ajutatoare (de exemplu ochelarii, protezele, etc.)
  • 8.8 injectiile, certificatele si expertizele medicale;
  • 8.9 evenimentele care survin pe parcursul exercitarii unei activitati profesionale manuale sau in cadrul serviciului militar;
  • 8.10 consultatiile de control, tratamentele ulterioare, suplimentare, postoperatorii si terapiile;
  • 8.11 cheltuielile suplimentare pentru clasele sau serviciile speciale din spital (de exemplu telefonul, televizorul, etc.);
  • 8.12 cheltuielile persoanei asigurate sau ale persoanelor insotitoare pentru telefoane, respectiv taxi;
  • 8.13 cheltuielile suplimentare de cazare la hotel sau cheltuielile persoanelor insotitoare (cu exceptia punctului 3.5);
  • 8.14 cheltuielile de carantina;
  • 8.15 tratamentele de insanatosire si transportul retur al bolnavului in corelatie cu abuzul de alcool sau droguri;
  • 8.16 vatamarea sanatatii cauzata de zborul cu orice tip de aparat de zbor cu exceptia situatiei in care persoana asigurata utilizeaza ca pasager de zbor un avion omologat pentru traficul aerian;
  • 8.17 sporturile extreme, sariturile cu parasuta sau cu mijloace asemanatoare, excursiile montane extreme fara un ghid alpin brevetat (la o inaltime de peste 6.000 m si care nu sunt excursii organizate), expeditii sau activitatile sportive in ape salbatice;
  • 8.18 conducerea autovehiculelor, daca persoana asigurata nu detine permisul de conducere prescris;
  • 8.19 scufundarile fara a detine un certificat de aptitudini (de calificare) pentru adancimea corespunzatoare;
  • 8.20 decesul sau invaliditatea, daca acestea survin abia la 5 ani dupa accident.
  • 9. Comportamentul in cazul daunelor
  • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca persoana asigurata nu respecta, pe Ianga obligatiile specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA, si urmatoarele:

   • 9.1 Persoana asigurata este obligata sa solicite cat mai curand posibil ajutorul medical si sa urmeze prescriptiile medicului in oricare din cazurile care ar putea presupune o pretentie la plata compensatiilor.
   • 9.2 instiintarea imediata a centralei pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore in cazul spitalizarii, respectiv in cazul imbolnavirilor, care necesita de mai multe ori un tratament ambulant. in cazul in care instiintarea nu se face iar cheltuielile depasesc 1.320 RON, asiguratorul isi rezerva dreptul de a efectua o scadere a costurilor despagubite fata de costurile solicitate a fi despagubite.
   • 9.3 Decesele trebuie anuntate imediat, chiar daca accidentul a fost deja anuntat. Acest lucru este necesar, pentru ca inainte de inmormantare sa poata fi facuta o autopsie.
   • 9.4 Persoana asigurata este obligata sa se conformeze fara intarziere ordinului de consultare de catre un medic de incredere
   • 9.5 Asiguratorului i se vor trimite urmatoarele documente:
    • - polita de asigurare;
    • - confirmarea rezervarii din partea organizatorului de calatorii;
    • - raportul medical cu numele pacientului, diagnosticul, datele referitoare la tratament, durata si gradul incapacitatii de munca, respectiv durata si gradul invaliditatii;
    • - factura medicala si factura de spitalizare in original, continand numele pacientului, data nasterii, precum si diagnosticul si datele referitoare la tratament;
    • - constatarile medicale, pe baza carora se confirma necesitatea transportarii bolnavului;
    • - alte facturi sau acte justificative originale solicitate in vederea compensatiei;
    • - certificatul de deces.

Asigurarea pentru bagajele de calatorie

 • 1. Evenimentele asigurate
 • Sunt asigurate obiectele cu caracter personal pe care persoana asigurata le-a luat cu sine in calatorie sau obiecte achizitionate pentru nevoile personale pe durata calatoriei, sub rezerva urmatoarelor circumstante:

  • - in cazul furtului sau jafului, daca in termen de 48 ore s-a facut o instiintare politieneasca la oficiul competent pentru siguranta;
  • - in cazul livrarii cu o intarziere mai mare de 12 ore la locul in care se efectueaza concediul de catre o firma de transport din domeniul circulatiei publice, care a fost insarcinata cu efectuarea transportului.
 • 2. Definirea obiectelor de valoare
 • Obiectele de valoare sunt in special:

  • 2.1 obiectele prelucrate cu sau din metale pretioase, pietre pretioase sau perle;
  • 2.2 ceasurile, podoabele, blanurile si obiectele din piele;
  • 2.3 aparatele electrice, electronice si optice (inclusiv telefoanele mobile) impreuna cu accesoriile, in special echipamentele de fotografiere, filmare, echipamentele audio-video si calculatoarele (computerele) de orice tip.
 • 3. Cheltuielile asigurate
 • Sub rezerva punctului 6, se asigura

  • - valoarea actuala (a se vedea punctul 4) in cazul pierderii sau distrugerii complete, insa maximum pretul de achizitie din momentul cumpararii obiectului respectiv;
  • - cheltuielile necesare achizitionarii obiectelor de stricta necesitate, in cazul livrarii bagajelor de calatorie cu o intarziere mai mare de 12 h (a se vedea punctul 6.7).
 • 4. Valoarea actuala
 • Valoarea actuala corespunde pretului de achizitie al obiectelor asigurate minus devalorizarea ca urmare a vechimii si folosirii .

  • 4.1 Valoarea actuala se calculeaza dupa cum urmeaza:
   • 4.1.1 cu certificat de valoare si de proprietate -0-½ an = 100% -½-1 an 80% -fiecare an urmator minus 10%
   • 4.1.2 fara certificat de valoare si de proprietate -0-½ an 80% -½-1 an 70% -fiecare an urmator inceput 10%
   • 4.2 in cazul aparatelor electronice va fi luata in considerare o devalorizare mai mare, in functie de progresul tehnic.
   • 4.3 in cazul obiectelor cosmetice, parfumurilor, medicamentelor, articolelor de consum, se calculeaza valoarea actuala minus 50%.
 • 5. Evenimentele asigurate sub anumite conditii
  • 5.1 Obiectele de valoare conform punctului 2 sunt asigurate numai in cazul in care:
   • - sunt transportate si pastrate in siguranta sub paza personala (contact corporal sau vizual), astfel incat sustragerea acestora de catre terti sa nu fie posibila fara rezistenta acestora la impotrivirea persoanei asigurate;
   • - sunt predate spre pastrare, pe baza unei dovezi (de exemplu buletin de pastrare), unui serviciu de adapost sau unei garderobe supravegheate;
   • - sunt pastrate intr-un spatiu inchis, neaccesibil oricui, utilizandu-se toate dispozitivele de siguranta (seifuri, dulapuri). Gentile de orice tip, trusele sau casetele pentru articole de infrumusetare si farduri, casetele pentru podoabe, valizele sau alte obiecte asemanatoare nu sunt considerate a fi spatii sigure de pastrare.

   In oricare din cazuri, tipul pastrarii trebuie sa corespunda valorii bunului (de exemplu seiful). Daca obiectul de valoare nu poate fi pastrat in siguranta, acoperirea prin asigurare nu exista.

  • 5.2 Obiectele de valoare conform punctului 2 nu sunt asigurate in timpul transportului efectuat de catre un tert sau la furturile din autoturisme.
  • 5.3 Echipamentele sportive si mijloacele de transport de orice tip sunt asigurate numai in timpul transportului de catre o firma de transport din domeniul circulatiei publice. Va rugam sa luati in considerare excluderile conform punctului 7.3.
  • 5.4 Furturile din autovehicule sau ambarcatiuni sunt asigurate numai daca se demonstreaza ca au avut loc in intervalul de timp dintre orele 6:00 si 21:00. Exceptie face furtul dintr-un autovehicul parcat intr-un garaj supravegheat. O alta conditie este ca bagajul de calatorie sa se afle in portbagaj, iar acesta sa fie bine incuiat. In cazul in care nu exista portbagaj, pastrarea trebuie sa se efectueze in asa fel, incat sa nu fie observata din exterior.
  • 5.5 Furturile din rulotele (vehiculele-locuinta) aflate in afara locului de campare nu sunt asigurate.
 • 6. Plati de compensatii limitate
  • 6.1 Cheltuielile de reprocurare a documentelor si cecurilor oficiale maximum 10% din suma asigurata.
  • 6.2 Mijloacele ajutatoare de vedere (ochelarii si lentilele de contact) si alte aparate ajutatoare de forma protezelor (de exemplu carucioarele pe role, aparatele auditive, etc.) maximum 20% din suma asigurata.
  • 6.3 Prejudiciile ca urmare a efractiei (cu exceptia valizelor) maximum 10% din suma asigurata,
  • 6.4 Telefoanele mobile: suma platita realmente pentru telefon — max. 220 RON
  • 6.5 Pentru totalul obiectelor de valoare asigurate conform punctului 2 la 50% din suma asigurata.
  • 6.6 Pentru totalul obiectelor asigurate, in cazul furtului din autovehicul, la 50% din suma asigurata.
  • 6.7 Pentru obiectele de stricta necesitate, respectiv pentru taxele de imprumut, in cazul in care livrarea bagajelor la locul in care se efectueaza concediul se face cu o intarziere mai mare de 12 ore, la 10% din suma asigurata. in cazul livrarii cu intarziere a bagajelor la aeroportul tarii de origine nu se platesc compensatii. Cheltuielile pentru predarea cu regim special, respectiv pentru preluarea bagajului livrat cu intarziere, nu pot fi preluate.
  • 6.8 Daca bagajul respectiv va fi declarat definitiv ca pierdere, se va scadea din plata compensatiei, compensatia platita mai inainte pentru noile achizitii facute la locul concediului. Cheltuielile pentru taxi si convorbiri telefonice nu sunt asigurate.
 • 7. Evenimentele neasigurate
 • Pe Ianga excluderile specificate in CGA pentru toate ramurile domeniului, protectia prin asigurare nu exista pentru:

  • 7.1 numerar, bancnote, carti de credit, bilete de calatorie, colectii de timbre sau monezi, chei, certificate si documente de valoare, metale pretioase, pietre pretioase detasate, marfuri comerciale si obiecte cu valoare predominant artistica si diletanta (sentimentala), scule si aparate respectiv obiecte, care servesc exercitarii unei meserii, instrumente muzicale, accesorii, scule si piese de schimb pentru autovehicule, aparate medicale, arme, programe (software) pentru prelucrarea electronica a datelor, cartele de valoare respectiv bonificatii sau credite de convorbiri pentru telefoanele mobile, taxe de blocare sau cheltuieli pentru reinstiintari in cazul pierderii telefonului mobil;
  • 7.2 obiectele de pe sau din vehiculele si ambarcatiunile neincuiate, gentile sau valizele de pe motociclete sau biciclete si continutul acestora, in masura in care aceste genti /valize au fost lasate pe vehicul;
  • 7.3 masini, locuinte mobile, rulote (vehicule-locuinta), ambarcatiuni cu motor sau cu panze, aparate si echipamente sportive incepand de la o valoare totala de 2 200 RON (cu exceptia pachetelor de asigurari pentru calatorii destinate practicarii golfului), motociclete, vehicule aeriene, deltaplanuri, parapante, zmee, precum si accesoriile, respectiv piesele de schimb si echipamentele (dotarile) speciale ale acestora;
  • 7.4 pagube datorate premeditarii sau neglijentei (imprudentei);
  • 7.5 pagube datorate ambalarii sau pastrarii nesatisfacatoare sau defectuoase;
  • 7.6 pagube datorate uitarii, lasarii in parasire, mutarii, pierderii sau scaparii;
  • 7.7 pagube datorate uzurii precum si pagubele cauzate de alimente alterate, de lichide scurse si de influente ale agentilor atmosferici (intemperii);
  • 7.8 pagube cauzate in mod direct sau indirect de evenimente cum ar fi razboaiele, revoltele, talhariile, dispozitiile din partea autoritatilor si grevele;
  • 7.9 pagube, care sunt acoperite de o alta asigurare;
  • 7.10 pagube consecutive datorate evenimentului respectiv (de exemplu taxele de blocare pentru mijloacele de plata sau pentru telefoanele mobile).
 • 8. Comportamentul in cazul daunelor
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca persoana asigurata nu respecta, pe Ianga obligatiile specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA, si urmatoarele:

  • 8.1 in cazul pagubelor care survin in timpul aflarii in custodia companiei de transport sau a furnizorului cazarii, persoana asigurata trebuie sa anunte imediat, persoanele abilitate, pentru a se demara investigatiile necesare si pentru a se certifica pagubele.
  • 8.2 In cazul pagubelor care nu au fost recunoscute (observate) imediat din exterior, transportatorului trebuie sa i se solicite imediat dupa descoperire, sa inspecteze si sa certifice pagubele respective. Trebuie respectate termenele de reclamatie si de revendicare ale firmelor.
  • 8.3 Asiguratorului i se vor trimite urmatoarele documente:
   • - polita de asigurare;
   • - confirmarea rezervarii din partea organizatorului de calatorii;
   • - formularul de daune (pagube) pentru bagajele de calatorie completat in intregime, cu specificarea continutului bagajului si cu mentionarea vechimii, marcii si pretului de achizitie (certificatul de valoare, respectiv facturile in original, daca acestea exista);
   • - notificarea politiei sau a serviciului de securitate, in original, in caz de jaf sau furt;
   • - comunicarea originala a pagubelor din partea liniei aeriene, respectiv din partea transportatorului, in cazul producerii unei pagube sau in cazul livrarii cu intarziere a bagajului (confirmarea definitiva a pierderii de catre linia aeriana, respectiv de catre transportator va fi eliberata cel tarziu la 90 zile dupa producerea pagubei);
   • - facturile originale, respectiv actele justificative originale ale cumparaturilor in compensatie;
   • - biletul de avion, respectiv cartea de imbarcare in original.

Asigurarea de raspundere civila privata pentru calatorii

 • 1. Evenimentele asigurate
 • Este vorba despre un eveniment asigurat in cazul in care persoana asigurata provoaca un prejudiciu obiectelor sau persoanelor straine pe parcursul calatoriei, fiind astfel obligata sa plateasca despagubiri. Aceste evenimente se pot produce datorita:

  • 1.1 pericolelor vietii de toate zilele, cu exceptia pericolelor unei activitati industriale, profesionale sau comerciale;
  • 1.2 modului de pastrare si utilizare a bicicletelor;
  • 1.3 exercitarii activitatilor sportive in mod neprofesionist (cu exceptia vanatorii);
  • 1.4 utilizarii ocazionale a ambarcatiunilor cu motor si vele, dar nu se aplica in cazul detinerii unor astfel de ambarcatiuni;
  • 1.5 atitudinii (comportamentului) in utilizarea vehiculelor de apa, care nu sunt actionate cu motor;
  • 1.6 utilizarii spatiilor de locuit si a altor spatii inchiriate in scopuri private.
 • 2. Prejudiciile (pagubele) provocate persoanelor si obiectelor
  • 2.1 Uciderea, vatamarea corporala sau vatamarea sanatatii oamenilor.
 • 3. Cheltuielile/ compensatille asigurate
  • 3.1 Indeplinirea obligatiilor de despagubire ale persoanei asigurate cauzate de prejudiciile (pagubele) provocate unei persoane sau unui obiect in urma unui eveniment asigurat, pe baza dispozitiilor legale de raspundere civila rezultate din continutul dreptului civil (dreptului privat).
  • 3.2 Cheltuielile constatarii si apararii unei obligatii de despagubire sustinute de catre un tert.
 • 4. Ce prejudicii (pagube) sunt asigurate in anumite conditii?
 • Pretentia indreptatita de despagubire exista in afara frontierelor Romaniei numai in cazul in care solicitantul poate executa in averea (capacitatea) persoanei asigurate.

 • 5. Evenimentele neasigurate
 • Pe Ianga excluderile specificate in cadrul CGA pentru toate ramurile domeniului, protectia prin asigurare nu exista:

  • 5.1 in cazul in care investigarea si reglementarea pagubelor sau indeplinirea altor obligatii ale AWP P&C SA este impiedicata de catre autoritatile de stat, de catre terti sau de catre persoanele asigurate;
  • 5.2 in cazul pretentiilor ilegale si in cazul actiunilor premeditate respectiv din culpa grava;
  • 5.3 in cazul obligatiilor de despagubire rezultate din prejudiciile provocate de catre persoana asigurata sau de catre persoanele care au actionat in numele acesteia ca urmare a atitudinii (comportamentului) in utilizarea vehiculelor si aparatelor aeriene si a autovehiculelor de orice tip;
  • 5.4 in cazul prejudiciilor (pagubelor) pe care persoana asigurata si le provoaca ei insasi sau membrilor familiei sale (sotului/sotiei, partenerului de viata, parintilor, parintilor vitregi, socrilor, bunicilor, copiilor, copiilor vitregi, ginerilor, nepotilor, fratilor, surorilor, cumnatilor, cumnatelor, unchilor, matusilor, unei persoane specificate nominal in polita sau unei persoane asigurate pe baza aceluiasi contract de asigurare);
  • 5.5 in cazul prejudiciilor provocate de catre persoana asigurata in cadrul unui concurs sportiv
  • 5.6 in cazul prejudiciilor provocate datorita uzurii sau solicitarii excesive;
  • 5.7 in cazul pagubelor provocate obiectelor, pe care persoana asigurata le-a imprumutat, le-a inchiriat, le-a arendat sau le-a luat in pastrare;
  • 5.8 in cazul pagubelor provocate in urma poluarii (murdaririi) sau tulburarii mediului inconjurator;
  • 5.9 in cazul pagubelor provocate la sau cu obiecte, care se datoreaza utilizarii, transportarii, prelucrarii / altor activitati intreprinse cu acestea;
  • 5.10 cazul transmiterii unei boli de catre persoana asigurata.
 • 6. Comportamentul in cazul daunelor
 • Pe langa obligatiile specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA, asiguratul este obligat, in afara libertatii asiguratorului de plata a compensatiei:

  • 6.1 sa-l imputerniceasca pe avocatul desemnat (aparator, asistent juridic), sa-i ofere toate informatiile necesare si sa-i cedeze purtarea procesului in nume propriu;
  • 6.2 sa-l imputerniceasca pe asigurator in cadrul obligatiilor care ii revin, sa-i furnizeze toate explicatiile si declaratiile pe care le considera a fi corespunzatoare scopului;
  • 6.3 daca persoana asigurata se afla in imposibilitatea de a solicita la timp instructiunile asiguratorului, ea trebuie sa intreprinda din proprie initiativa, in termenul prescris, toate procedurile procesuale care au fost dispuse;
  • 6.4 persoana asigurata nu este indreptatita sa recunoasca (sa admita) in totalitate sau partial o pretentie (revendicare) fara acordul asiguratorului.

Cheltuielile suplimentare pentru calatorii efectuate cu intarziere

 • 1. Sosirea cu intarziere la destinatia de vacanta
  • 1.a. Evenimentele asigurate
  • Pierderea fara vina a avionului / plecarea din port a ambarcatiunii in cadrul aranjamentului de calatorie rezervat:

   - datorita intarzierii dovedite a mijlocului de transport public (de exemplu tren, taxi), in masura in care la alegerea mijlocului de transport a fost calculat timpul optim de deplasare, spre aeroport sau spre port;

   - datorita unui accident in cazul deplasarii private la aeroport / port cu autoturismul particular.

  • 1.b. Evenimentele neasigurate
  • Pe langa excluderile specificate in cadrul CGA pentru toate ramurile domeniului, protectia prin asigurare nu exista:

   - daca un eveniment se datoreaza conditiilor meteorologice (intemperiilor);

   - in cazul traficului supraaglomerat (de exemplu stationari, blocaje sau cozi de masini).

  • 1.c. Cheltuielile asigurate
  • Sunt asigurate cheltuielile pentru plecarea directa, cu intarziere, spre locul in care se efectueaza concediul, conform tipului si calitatii calatoriei rezervate si asigurate; in cazul cel mai extrem cheltuielile de zbor fictive la clasa turist pentru plecarea directa spre locul in care se desfasoara concediul.

 • 2. Sosirea cu intarziere pe aeroportul / gara tarii de origine
  • 2.a. Evenimentele asigurate
  • Este vorba despre un caz asigurat, daca sosirea rezervata pe aeroportul / in gara tarii de origine are loc cu intarziere, fapt care poate fi dovedit, si daca datorita acestui lucru calatoria de intoarcere de la aeroport / din gara spre localitatea de domiciliu este imposibil de a fi efectuata conform planului initial fara a fi necesara innoptarea.

  • 2.b. Cheltuieli asigurate
  • Vor fi compensate cheltuielile pentru o calatorie cu taxiul (maximum 50 km), care este necesara datorita indisponibilitatii unui mijloc de transport public, respectiv cheltuielile suplimentare necesare pentru pentru innoptare, inclusiv intretinere / pensiune (maximum 440 RON de persoana).

 • 3. Comportamentul in cazul daunelor
 • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a respinge pretentiile de despagubire daca persoana asigurata nu respecta, pe Ianga obligatiile specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA, si urmatoarele:

  Asiguratorului i se vor trimite urmatoarele documente:

  • - polita de asigurare;
  • - confirmarea rezervarii din partea organizatorului de calatorii;
  • - confirmarea din partea liniei aeriene, respectiv din partea transportatorului cu privire la intarziere, inclusiv descrierea cauzelor;
  • - biletul de avion original, cartea de imbarcare, biletul de tren;
  • - biletul de avion pentru dus nefolosit, respectiv biletele de calatorie nefolosite
  • - biletul de avion pentru dus nou-cumparat, respectiv cartea de imbarcare;
  • - instiintarea politieneasca in caz de accident, respectiv raportul politienesc cu privire la accident;
  • - factura originala pentru calatoria inlocuitoare spre casa si pentru cheltuielile de innoptare si intretinere/pensiune.

Serviciile de asistenta

 • Obiectul serviciilor de asistenta
 • Conditia pentru prestarea serviciilor de asistenta este ca persoana asigurata sau o persoana autorizata de aceasta sa instiinteze imediat, in cazul producerii cazului asigurat, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore (personal, prin telefon, fax sau e-mail). Asiguratorul presteaza serviciile de asistenta specificate mai jos, persoanei asigurate, in urmatoarele cazuri de urgenta, care survin pe neasteptate in timpul calatoriei:

  • 1.1. Boala / accident
  • 1.1.1 Tratamentul ambulant
  • Centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore informeaza, la cerere, cu privire la posibilitatea ingrijirii medicale ambulante, insa nu stabileste contactul cu insusi medicul.

  • 1.1.2. Spitalizarea
  • in cazul in care persoana asigurata se imbolnaveste sau sufera un accident, in urma caruia ea trebuie tratata stationar intr-un spital, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore:

   • - stabileste, printr-un medic insarcinat de aceasta, contactul cu medicul de familie si cu medicii care fac tratamentul la fata locului; medicul insarcinat se ingrijeste pe parcursul spitalizarii de transmiterea de informatii intre medicii participanti la acest caz;
   • - informeaza, la cererea persoanei asigurate, membrii familiei acesteia.
  • 1.2. Deces
  • Asiguratorul organizeaza, la alegere, transferul persoanei decedate pana la locul de inmormantare din Romania sau inmormantarea acesteia la fata locului.

  • 1.3. Pierderea mijloacelor de plata a calatoriei
  • in cazul pierderii mijloacelor de plata a calatoriei, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore stabileste contactul cu banca de acasa. Daca este necesar, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore ajuta la transmiterea catre persoana asigurata a unei sume puse la dispozitie de catre banca de acasa.

  • 1.4. Pierderea documentelor de calatorie
  • In cazul pierderii documentelor de calatorie, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore ajuta la procurarea documentelor de calatorie inlocuitoare.

  • 1.5. Masuri de urmarire penala
  • in cazul in care persoana asigurata este arestata sau amenintata cu inchisoarea, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore ajuta la aducerea unui avocat si a unui translator, precum si la procurarea unei eventuale cautiuni.

Conditiile pentru asistenta la domiciliu (home-assistance)

  Centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore

  Pentru a putea solicita serviciile asistentei la domiciliu (home-assistance), trebuie ca centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore sa fie informata imediat. Ca urmare a informarii, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore determina toate masurile necesare, in special stabilirea contactelor necesare cu meseriasii, cu serviciile pentru fabricarea cheilor si cu alti prestatori publici sau particulari de servicii. O situatie de urgenta este in cazul:

  • - unei prejudicieri persistente a calitatii vietii persoanei asigurate;
  • - masurilor necesare in mod direct in scopul respingerii unei pagube grave.
 • 2. Persoanele asigurate
 • Protectia prin asigurare exista pentru persoana asigurata si pentru persoanele care convietuiesc impreuna cu aceasta (domiciliul comun).

 • 3. Domeniul de valabilitate al asigurarii
 • Protectia prin asigurare este valabila pentru domiciliile principale si secundare utilizate de beneficiarul asigurarii, aflate pe teritoriul Romaniei.

 • 4. Cand este valabila asigurarea?
 • Pretentia cu privire la plata compensatiilor in domeniul asistentei la domiciliu (home- assistance) exista pe toata durata de valabilitate a contractului de asigurare.

 • 5. Serviciile compensate
  • 5.1 Serviciile mestesugaresti
  • Centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore organizeaza pentru locuinta asigurata, in cazul in care survin situatii de urgenta, urmatorii meseriasi si preia cheltuielile in limita sumei maxime asigurate stabilite (cheltuielile pentru drum si pentru timpul de lucru) per caz asigurat:

   • - instalatorul in cazul stricaciunilor sau defectelor la instalatiile de gaz, apa sau incalzire;
   • - electricianul in cazul stricaciunilor sau defectelor la instalatiile electrice;
   • - serviciul de desecare (asanare);
   • - lacatusul, tamplarul si serviciile de specialitate competente in cazul stricaciunilor sau defectelor la usi si ferestre;
   • - tiglarul, tinichigiul si dulgherul in cazul reparatiei acoperisului la locuinta proprie si la dependinte;
   • - geamgiul in cazul spargerii vitrificarii exterioare;
   • - firmele de curatire a tevilor (conductelor) in cazul infundarii sistemului de tevi (de conducte).
  • 5.2 Aparate de incalzire
  • In cazul intreruperii instalatiei de incalzire a locuintei asigurate din cauza unui defect, respectiv a unui deranjament in timpul perioadei de incalzire, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore organizeaza procurarea unui aparat de incalzire de imprumut pe durata intreruperii incalzirii si preia cheltuielile in limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

  • 5.3 Serviciul pentru fabricarea cheilor
  • in cazul blocarii locuintei asigurate, pierderii sau furtului cheilor de la locuinta asigurata, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore organizeaza deblocarea, respectiv inlocuirea cheilor pierdute sau furate si preia cheltuielile in limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

  • 5.4 Serviciile de mutare si depozitarea de urgenta
  • in cazul in care locuinta asigurata devine neutilizabila ca urmare a unui eveniment care a produs pagube, iar amenajarile locuintei trebuie mutate si depozitate temporar, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore numeste firmele de transport convenabile si preia cheltuielile in limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

 • 6. Raspunderea
 • Asiguratorul nu raspunde pentru prestatorii de servicii mediati si/sau delegati.

 • 7. Evenimentele neasigurate
 • Pe langa excluderile specificate in cadrul CGA pentru toate ramurile domeniului, urmatoarele pagube si imprejurari nu sunt asigurate sau limiteaza obligatiile asiguratorului de plata a compensatiilor:

  • 7.1 Prestarile de servicii respectiv serviciile, care se afla direct sau indirect in corelatie cu revizia si intretinerea obisnuita (regulata);
  • 7.2 Pretentia cu privire la compensatii si servicii nu exista, daca asiguratorul nu si-a dat acordul in ceea ce priveste prestarea de servicii sau daca inlaturarea pagubelor se face de catre persoana asigurata prin organizare si rezolvare proprie;
  • 7.3 Nu se compenseaza pagubele pentru care se poate obtine despagubire pe baza unui alt contract de asigurare.
 • 8. Comportamentul in cazul daunelor
 • Sunt valabile regulile referitoare la comportament specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA.

Conditille pentru garantia cu privire la autoturism / asistenta rutiera pe teritoriul Europei

 • 1. Centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore
 • Prin centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore persoana asigurata poate solicita ajutor in caz de accident, pana, avarie sau in cazul furtului vehiculului. Pentru a putea beneficia de servicii, este necesara, in oricare din cazuri, informarea centralei pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore. Centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore determina toate masurile necesare, in special stabilirea contactelor necesare cu organizatiile ce se ocupa cu remedierea penelor si avariilor, cu atelierele, cu hotelurile si cu societatile de transport, care fac parte din domeniul transportului public si particular. De asemenea, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore ia deciziile cu privire la alegerea si executarea masurilor de ajutor corespunzatoare.

 • 2. Vehiculele asigurate
 • Protectia prin asigurare se extinde asupra autoturismelor, motocicletelor, locuintelor mobile (rulote, vehicule-locuinta) si vehiculelor combi cu pana la 9 locuri, care nu sunt folosite in scop comercial, sunt inmatriculate pe numele persoanei asigurate (nu masini inchiriate) si nu sunt mai vechi de 10 ani.

 • 3. Persoanele asigurate
 • In afara persoanei asigurate sunt asigurate si persoanele care se afla in vehiculul asigurat in momentul producerii penei, avariei sau accidentului.

 • 4. Domeniul de valabilitate al asigurarii
 • Protectia prin asigurare este valabila pentru evenimentele care survin pe teritoriul Europei in sens geografic, la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu a persoanei asigurate (sau de un punct de trecere a frontierei), in timpul unei calatorii, pentru care aceasta a rezervat cel putin o innoptare.

 • 5. Serviciile asigurate
  • 5.1 Ajutorul la fata locului sau remorcarea in caz de pana sau avarie
  • Daca in urma unei pene, avarii sau a unui accident vehiculul se afla in incapacitatea de a mai circula, centrala pentru apeluri de urgenta cu program de lucru de 24 ore organizeaza si plateste ajutorul la fata locului sau remorcarea spre cel mai apropiat atelier. Cheltuielile pentru reparatii si piese de schimb, care depasesc ajutorul obisnuit in caz de pana sau avarie, nu sunt asigurate.

  • 5.2 Transportarea retur a autovehiculului / calatoria spre casa
  • Daca in urma unei pene, avarii sau a unui accident vehiculul nu poate fi reparat in termen de 24 ore (in strainatate in termen de 5 zile datorita expertizei) intr-un atelier apropiat locului producerii avariei sau accidentului, asiguratorul organizeaza si plateste urmatoarele servicii pana la valoarea sumei asigurate:

   • - Cheltuielile certificabile pentru calatoria spre casa, spre localitatea de domiciliu a persoanei asigurate, a persoanelor aflate in vehicul; insa in cazul cel mai extrem cheltuielile pentru calatoria spre casa cu un mijloc de transport public. in cazul in care calatoria cu trenul depaseste durata de 6 ore, exista pretentia de plata a compensatiei, in functie de alegerea asiguratorului, pentru un bilet de tren la clasa 1 sau pentru un bilet de avion la clasa economic (Economy Class);
   • - Pe teritoriul tarii de resedinta vor fi preluate cheltuielile de calatorie ale unei persoane in vederea recuperarii vehiculului;
   • - Cheltuielile pentru transportarea retur a autovehiculului ce nu a putut fi repus in stare de functionare, respectiv a autovehiculului regasit, spre localitatea de domiciliu a persoanei asigurate;
   • - in cazul transportarii retur din strainatate, preluarea cheltuielilor de transport se efectueaza in cadrul limitei specificate numai daca nu este vorba despre o paguba totala. in caz contrar vor fi preluate cheltuielile vamale;
   • - Subventionarea cu 300 RON pe zi pentru maximum 2 zile, in conformitate cu pachetul asigurat, a cheltuielilor pentru autoturismul inchiriat sau taxi, pentru calatoria spre casa, respectiv pentru continuarea calatoriei;
   • - innoptarea la hotel: in cazul in care vehiculul nu poate fi reparat in aceeasi zi, asiguratorul organizeaza maximum 2 innoptari la hotel si preia cheltuielile conform pachetului de asigurari ales.
 • 6. Evenimentele neasigurate
 • Pe Ianga excluderile specificate in cadrul CGA pentru toate ramurile domeniului, protectia prin asigurare nu exista:

  • - in cazul in care avariile se produc ca urmare a intretinerii defectuoase a vehiculului;
  • - in cazul in care deficientele vehiculului care au dus la producerea avariei au existat si / sau au putut fi recunoscute inca de la inceputul calatoriei;
  • - in cazul in care remedierea defectelor este rezolvata de catre insasi persoana asigurata
 • 7. Comportamentul in cazul daunelor
 • Sunt valabile regulile referitoare la comportament specificate pentru toate ramurile domeniului in cadrul CGA.

Pachetul ESENTIAL
Perioada maxima asigurata este de 93 zile/calatorie (incheierea mai multor polite in prelungire nu ofera protectie prin asigurare pentru o calatorie a carei durata este mai mare de 93 zile).
DETALIEREA SERVICIILOR EUROPA (incl. Statele Marii Mediterane) WORLDWIDE
Acoperiri Suma max. asigurata in RON Suma max asigurata in RON
Costuri medicale
Costuri de spitalizare si tratamente medicale de urgenta RON 200.000 RON 400.000
Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenta, in caz de necesitate medicala sau dupa 3 zile de spitalizare RON 20.000 RON 40.000
Accident
Compensatie in caz de invaliditate RON 20.000 RON 20.000
Compensatie in caz de deces RON 20.000 RON 20.000
Alte costuri
Costuri de repatriere a corpului neinsufletit al asiguratului, in caz de deces RON 20.000 RON 40.000
Costuri juridice
Costuri pentru cautiune, in cazul unui dosar de urmarire penala in strainatate RON 4.000 RON 4.000
Pachetul OPTIM
Perioada maxima asigurata este de 93 zile/calatorie (incheierea mai multor polite in prelungire nu ofera protectie prin asigurare pentru o calatorie a carei durata este mai mare de 93 zile).
DETALIEREA SERVICIILOR EUROPA (incl. Statele Marii Mediterane) WORLDWIDE
Acoperiri Suma max. asigurata in RON Suma max asigurata in RON
Anularea calatoriei
Restituibile sunt costurile de stornare, in cazul neinceperii calatoriei ( din cauza unui motiv existent in conditiile de asigurare) RON 6.000 / calatorie RON 6.000 / calatorie
Întreruperea calatoriei
Restituibile sunt costurile pentru noptile de cazare rezervate si nefolosite  RON 6.000 (fransiza RON 150) RON 6.000 (fransiza RON 150)
Costuri medicale
Costuri de spitalizare si tratamente medicale de urgenta RON 200.000 RON 400.000
Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenta, in caz de necesitate medicala sau dupa 3 zile de spitalizare RON 20.000 RON 40.000
Accident
Compensatie in caz de invaliditate RON 20.000 RON 20.000
Compensatie in caz de deces RON 20.000 RON 20.000
Asigurarea bagajelor de calatorie
Costuri de despagubire in caz de furt, jaf RON 4.000 RON 4.000
Livrarea cu intârziere a bagajelor la destinatia unde se efectueaza concediul (min. 12h) RON 400 RON 400
Alte costuri
Costuri de repatriere a corpului neinsufletit al asiguratului, in caz de deces RON 20.000 RON 40.000
Prelungirea calatoriei
Costuri in cazul necesitatii prelungirii calatoriei din motive medicale RON 4.000 RON 6.000
Costuri juridice
Costuri pentru cautiune, in cazul unui dosar de urmarire penala in strainatate RON 8.000 RON 8.000
Costuri de despagubire pentru deteriorarea si pierderea bagajelor de calatorie, din vina companiei de transport

In cazul a pana la 7 persoane specificate intr-o polita, care au rezervat impreuna o calatorie, este vorba despre un caz asigurat chiar si in situatia in care unul din motivele enumerate intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane. In cazul unui eveniment asigurat, in legatura cu aceeasi calatorie, pot fi ridicate pretentii de despagubire din partea mai multor persoane asigurate, pana la concurenta sumei maxime de 6.000 RON.

Atenţie !

Sarcina si complicatiile legate de sarcina nu constituie evenimente asigurate pentru anularea calatoriei.

EVENIMENTE ASIGURATE – ANULAREA CALATORIEI

Îmbolnavirea grava brusca, reactii adverse la vaccinuri (numai in cazul injectiilor prescrise inaintea inceperii calatoriei), vatamarea cauzata de un accident sau decesul persoanei asigurate.

O imbolnavire este considerata a fi grava, daca din aceasta rezulta in mod imperios incapacitatea de a calatori si de a munci. Se face referire la excluderile specificate la punctul 1.2 al conditiilor generale de asigurare, valabile pentru toate ramurile domeniului.

Îmbolnavirea grava brusca, vatamarea grava cauzata de un accident sau decesul uneia dintre urmatoarele persoane: partenerul de casatorie, tovarasul de viata (buletin de inscriere in evidenta populatiei de 3 luni), parintii (parintii vitregi, socrii, bunicii), copiii (copiii vitregi, gineri, nepotii), fratii si surorile.

Concedierea neasteptata de catre angajator.

În cazul in care daunele elementare sau furturile prin spargere influenteaza grav proprietatea persoanei asigurate, iar in urma acestor evenimente prezenta persoanei asigurate este indispensabila.

Pachetul FULL
Perioada maxima asigurata este de 93 zile/calatorie (incheierea mai multor polite in prelungire nu ofera protectie prin asigurare pentru o calatorie a carei durata este mai mare de 93 zile).
DETALIEREA SERVICIILOR EUROPA (incl. Statele Marii Mediterane) WORLDWIDE
Acoperiri Suma max. asigurata in RON Suma max asigurata in RON
Anularea calatoriei
Restituibile sunt costurile de stornare, in cazul neinceperii calatoriei ( din cauza unui motiv existent in conditiile de asigurare) RON 10.000 / calatorie RON 10.000 / calatorie
Intreruperea calatoriei
Restituibile sunt costurile pentru noptile de cazare rezervate si nefolosite RON 9.000 (fransiza RON 150) RON 9.000 (fransiza RON 150)
Costuri medicale
Costuri de spitalizare si tratamente medicale de urgenta RON 200.000 RON 400.000
Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgenta, in caz de necesitate medicala sau dupa 3 zile de spitalizare RON 20.000 RON 40.000
Accident
Compensatie in caz de invaliditate RON 40.000 RON 40.000
Compensatie in caz de deces RON 40.000 RON 40.000
Asigurarea bagajelor de calatorie
Costuri de despagubire in caz de furt, jaf RON 4.000 RON 4.000
Livrarea cu intârziere a bagajelor la destinatia unde se efectueaza concediul (min. 12h) RON 400 RON 400
Alte costuri
Costuri de repatriere a corpului neinsufletit al asiguratului, in caz de deces RON 20.000 RON 40.000
Sosirea cu intârziere la destinatie
Costuri de despagubire in caz de pierdere fara vina a avionului, datorita intârzierii dovedite a mijlocului de transport public. Sosirea cu intârziere pe aeroport. RON 2.500 RON 5.000
Asigurarea de raspundere civila privata pentru calatorii
Pagube provocate persoanelor si obiectelor RON 40.000 RON 80.000
Prelungirea calatoriei
Costuri in cazul necesitatii prelungirii calatoriei din motive medicale RON 10.000 RON 10.000
Costuri juridice
Costuri pentru cautiune, in cazul unui dosar de urmarire penala in strainatate RON 16.000 RON 16.000
Costuri de despagubire pentru deteriorarea si pierderea bagajelor de calatorie, din vina companiei de transport

In cazul a pana la 7 persoane specificate intr-o polita, care au rezervat impreuna o calatorie, este vorba despre un caz asigurat chiar si in situatia in care unul din motivele enumerate intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane. In cazul unui eveniment asigurat, in legatura cu aceeasi calatorie, pot fi ridicate pretentii de despagubire din partea mai multor persoane asigurate, pana la concurenta sumei maxime de 10.000 RON.

Atenţie !

Sarcina si complicatiile legate de sarcina nu constituie evenimente asigurate pentru anularea calatoriei.

EVENIMENTE ASIGURATE – ANULAREA CALATORIEI

Îmbolnavirea grava brusca, reactii adverse la vaccinuri (numai in cazul injectiilor prescrise inaintea inceperii calatoriei), vatamarea cauzata de un accident sau decesul persoanei asigurate.

O imbolnavire este considerata a fi grava, daca din aceasta rezulta in mod imperios incapacitatea de a calatori si de a munci. Se face referire la excluderile specificate la punctul 1.2 al conditiilor generale de asigurare, valabile pentru toate ramurile domeniului.

Îmbolnavirea grava brusca, vatamarea grava cauzata de un accident sau decesul uneia dintre urmatoarele persoane: partenerul de casatorie, tovarasul de viata (buletin de inscriere in evidenta populatiei de 3 luni), parintii (parintii vitregi, socrii, bunicii), copiii (copiii vitregi, gineri, nepotii), fratii si surorile.

Concedierea neasteptata de catre angajator.

În cazul in care daunele elementare sau furturile prin spargere influenteaza grav proprietatea persoanei asigurate, iar in urma acestor evenimente prezenta persoanei asigurate este indispensabila.

Domeniul de valabilitate al asigurarii:

International – protectie pentru toate tarile din lume (fara Coreea de Nord).

Europa cuprinde, in detaliu, urmatoarele state si regiuni:

Albania, Algeria, Andora, Austria, Balearele, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Cehia, Ceuta (oras spaniol pe coasta Africii deNord), Cipru, Croatia, Danemarca, Egipt, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta (fara regiunile de dincolo de mare), Țara Franz Joseph (grup de insule din partea nordica a Oceanului Atlantic), Fâsia Gaza, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia, Iordania, Iordania de Vest, Irlanda, Irlanda de Nord, Islanda, Israel, Italia, Insula Jan Mayen (Norvegia), Insula Bear(Norvegia), Insulele Azore, Insula Man, Insulele Canalului, Insulele Canare, Insulele Feroe fara Groenlanda, Insulele Shetland, Letonia, Liban, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Madeira, Macedonia,Marea Britanie, Malta, Maroc (fara Sahara de Vest), Melilla (oras spaniol pe coasta Africii de Nord), Moldova, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Orkney (arhipelag scotian), Platoul Golan, Polonia, Portugalia, România, Federatia Rusa, San Marino, Serbia, Siria, Slovacia, Slovenia, Spania, Spitzbergen (grup de insule administrat de Norvegia), Statul Vatican, Suedia, Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria.